Omlegging av datasystem - helgens e-post må sendes på nytt

E-poster som er sendt til postmottak og ansatte i Iveland kommune i perioden fredag 7. juni (ettermiddag) - mandag 10. juni (formiddag), må sendes på nytt. 

Iveland - en del av IKT-Agder familien:

Det har vært en omfattende migreringsprosess for Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle kommuner denne helgen. Alle de fem kommunene har nå blitt med i IKT-Agder familien. 

En slik omlegging gir store utfordringer for IKT selskapet, men vi opplever nå pr tirsdag formiddag, at det aller meste er på plass av tilganger, print, e-postsystem, fagprogram, teams etc.

Helgens e-poster:

E-post som er sendt til postmottak og kommunalt ansatte fra fredag ettermiddag - mandag formiddag er ikke kommet frem, og vi henstiller dere til å sende dette på nytt.