Idrettshall/skole & aktivitetssenter

Dersom foreløpige planer skulle gli gjennom vil vi ha en ny flerbrukshall / aktivitetssenter på Birketveit innen november 2026.

Spennende prosjekt:

Kommunestyret har gjennom sitt budsjettvedtak satt av 1 million kroner i 2024 og 10 millioner kroner i 2025.  Bakgrunnen er flere politiske vedtak gjennom 2023, der en nedsatt arbeidsgruppe nå er bedt om å vurdere følgende momenter:

  • Mulighetsstudie Vatnestrøm skole
  • Oppgradering av Iveland idrettshall
  • Aktivitetssenter
  • Nytt servicebygg for Den norske kirke
Ivelandshallen skal oppgraderes  - vi ønsker dine innspill - Klikk for stort bildeIvelandshallen skal oppgraderes - vi ønsker dine innspill Iveland kommune

Vi ønsker innspill fra dere:

Vi ønsker innspill fra våre innbyggere, og har utarbeidet et skjema som vi håper at flest mulig vil svare på, enten via QR-koden eller via egen link til skjemaet. De foreløpige innspillene vil bli tatt opp i neste møte i prosjektgruppa mandag 22. januar. 
Dette er et omfattende prosjekt for Iveland, og vi har laget noen utfyllende sider der man kan følge med i prosessen videre.

Enhetsleder Drift og utvikling, Egil Mølland, er leder av prosjektgruppa.

Fremtidens bruk av Ivelandshallen - har du innspill? - Klikk for stort bildeFremtidens bruk av Ivelandshallen - har du innspill? Iveland kommune