Hvordan er det å sykle i Iveland?

Nå kan du dele din mening om hvordan det er å sykle i Iveland kommune!

Nå er det syklistenes tur til å bli hørt - Klikk for stort bildeNå er det syklistenes tur til å bli hørt

Sykkelundersøkelsen 2024:

Utrygg, vanskelig eller fullstendig ... vidunderlig? Nå kan du som sykler jevnlig i Iveland la din stemme bli hørt om hvordan tilretteleggingen for sykling er – og kan bli bedre. Bak initiativet står Syklistforeningen som har lansert en landsdekkende undersøkelse. 

Sykkelundersøkelsen 2024 er en nasjonal undersøkelse og sammenligning av hvordan syklister opplever ulike kommuner de sykler i utfra et brukerperspektiv, i regi av Syklistforeningen. Iveland kommune samarbeider ved å spre undersøkelsen.
Du kan svare på undersøkelsen via QR-koden eller denne linken

For Iveland kommune trengs det at minst 25 antall personer deler sine synspunkter. Da får kommunen en egen, detaljert innsiktsrapport, og blir med i sammenligningen og rangeringen av Norges kommuner utfra et syklistenes ståsted. I september vil vi få svar på om Iveland er bedre eller dårligere å sykle i enn nabokommunene - ifølge syklistene selv. 

Vi ser at det finnes en stor interesse for sykling i Norge. Mange vil sykle fordi det er et enkelt, bærekraftig og raskt transportmiddel på korte reiser. Hver person som sykler i hverdagen, sparer samfunnet for store penger i helsegevinster. Ved å lytte til syklistene kan kommunene dra viktige lærdommer om hva som trengs for å få dem til å fortsette å tråkke, sier Eline Oftedal, generalsekretær i Syklistforeningen. 

Fakta om sykkelundersøkelsen 2024 - svar innen 30. juni:

Syklistforeningen har annenhvert år siden 2008 kåret Norges beste sykkelby. Senest, i 2022, vant Stavanger. Sykkelundersøkelsen 2024 er en nasjonal undersøkelse og en sammenligning av hvordan syklister opplever kommuner de sykler i utfra et brukerperspektiv. Undersøkelsen vil ligge til grunn for kåringen av Norges beste sykkelby og er åpen frem til 30. juni. 

Det er en digital og anonym brukerundersøkelse, åpen for alle som sykler. Respondentene tar stilling til 28 påstander om sykkeltilrettelegging i kommunen de sykler i. Kommunene vil bli rangert etter seks områder: generell tilfredshet, trygghet, sikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet, og sykkelens prioritering i kommunen. Nytt i år er at man kan legge inn sitt personlige ønske om forbedring i et kart. 

Resultatene vil bli presentert i september 2024 på den nasjonale sykkelkonferansen i Stavanger. 

Nå er det syklistenes tur til å bli hørt - Klikk for stort bildeNå er det syklistenes tur til å bli hørt