Hva bestemte kommunestyret?

Kommunestyret var samlet til møte 11. april. 

Kommunestyret hadde følgende saker til behandling:  

 • Hovedplan for vann og avløp
 • Reglement for Iveland kommunestyre og utvalgene 2024-2027
 • Finansieringsbistand ved eierskifte - Joker Skaiaa
 • Kjøp av ekstra vannelement
 • Oppgradering av infrastruktur
 • Statsforvalterenes vurdering av krav om lovlighetskontroll - konstituerende møte 2023
 • Reglement for Kontrollutvalget i Iveland kommune 2024-2027
 • Reglement for arbeidsmiljøutvalget
 • Skjenke- salgs- og serveringsbevilling Viltgården AS
 • Forskrifter etter ny opplæringslov på høring
 • Høring - utkast til forskrifter om tilskudd til kulturhistorisk verdifulle kirkebygg
 • Årsmelding 2023 Iveland kontrollutvalg
 • Invitasjon til medlemskap i Norske kjernekraftkommuner
 • 2. gangs høring av regional plan for senterstruktur og handel i Agder - Behandling av høringsuttalelse fra Iveland kommune
 • Behandling av forslag til ny kommuneplanens samfunnsdel for Iveland kommune - Høring og offentlig ettersyn
 • Vedtekter for samarbeidsutvalgene i Iveland kommune
 • Referatsaker
   

Møteprotokollen finner du her
 

Lydfilene finner du her