1380 innbyggere

Vi feiret en ny innbygger rekord med raketter, fyrverkeri og god mat nyttårsaften 2023. 

Netto innflytting gir flere innbyggere:

Statistisk Sentralbyrå kom i dag med nye innbyggertall pr 31. desember 2023. I landet som helhet bor det nå ca 5,55 millioner personer , mens innbygger tallet i Agder er på ca 320.000. I Iveland kommune har vi opplevd en solid vekst i 2023. Vi har lagt ut to tabeller som viser denne utviklingen.

Innbyggertall i Iveland 2019-2023 - Klikk for stort bildeInnbyggertall i Iveland 2019-2023

Her kan man se innbyggertallet ved utgangen av de fem siste årene. Vi fikk en god økning i 2022, noe som har forsterket seg i 2023.

Veldig positiv utvikling i 2023:

Tabellen under viser fødsler, døde og netto innflytting de to siste årene. Vi har et lite fødselsoverskudd de fem siste kvartalene, men innbyggertallet dras spesielt opp via netto innflytting. 
Det har blitt født 18 barn i 2022 og 16 barn i 2023.

Vi har hatt en solid befolkningsvekst i 2023 - Klikk for stort bildeVi har hatt en solid befolkningsvekst i 2023


Les mer på SSB sine hjemmesider