Iveland helsestasjon og skolehelsetjeneste

Vi ønsker å møte barn og foreldre / foresatte ut fra et sterkt familiefokus, noe som presenteres på nettsida LEVE SAMMEN - «Når den enkelte får det bedre, får også de rundt det bedre». 
Tjenesten er organisert under Helse og velferd og vi har flere samarbeidsparter ved avdelingen. Barnehagene og skole er også viktige samarbeidsparter for helsestasjonen, det er etter avtale med foreldre / foresatte 
 

Helsestasjonen har et godt tilbud til alle barn mellom 0-5 år - Klikk for stort bildeHelsestasjonen har et godt tilbud til alle barn mellom 0-5 år Pixabay

Helsestasjon for barn 0-5 år:

Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel i tillegg til å forebygge sykdom og skade. Alle ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt, og tjenesten er gratis.

Kontakt med helsesykepleier:

Vi tilbyr alle foreldre og barn jevnlig kontakt med våre helsesykepleiere. Temakortene på nettsida presenterer hovedinnholdet i helsestasjonsprogrammet, her ser du når vi gir foreldre og barn avtale, og temaene vi snakker om. 
Viktigst er det å høre hva dere ønsker å ta opp. 
Barnet vil få tilbud om legeundersøkelser ved helsestasjonslege når barnet er seks uker, seks måneder, tolv måneder og to år.

Bestill time gratis:

Du kan bestille time hos helsesykepleier, også utenom de faste avtalene i helsestasjonsprogrammet ved å ringe oss på telefon eller kontakt på sms: 

Dersom det er andre samarbeidsparter ved avdelinga som kan bidra til at barnet og familien får det bedre, da finner vi det ut sammen og innlemmer de i samarbeidet. 

Er barnet sykt?

Syke barn bør ikke møte på helsestasjonen på grunn av smittefare. Ring oss om barnet er syk dagen du har time, så avtaler vi en ny tid. Har du behov for legehjelp, ta kontakt med fastlegen din. 

Våre tilbud:

Vi følger nasjonale faglig retningslinje for helsestasjoner og tilbyr oppfølgning av barnet fra nyfødt til skolealder.

Skolehelsetjenesten er et tilbud til elever og deres foreldre / foresatte - Klikk for stort bildeSkolehelsetjenesten er et tilbud til elever og deres foreldre / foresatte Stock Photo

Skolehelsetjenesten:

Skolehelsetjenesten er et tilbud til elever og deres foreldre / foresatte. Helsesykepleieren har enkeltsamtaler, grupper, oppfølging, undervisning og vaksinering av elevene. Vi har taushetsplikt, og tilbudet er gratis for alle.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Skolehelsetjenesten er et tilbud for barn og ungdom mellom 5 og 18 år. Hos helsesykepleier kan du spørre og snakke om det du lurer på. Du kan også ta kontakt hvis du har en venn som trenger hjelp eller veiledning. I tillegg tilbyr skolehelsetjenesten:

 • Skolestartundersøkelse (i 1. trinn på barneskolen)
 • Undervisning i grupper og klasser om blant annet fysisk, psykisk og seksuell helse
 • Helsesamtale i 8. trinn
 • Veiing og måling
 • Vaksinering
 • Drop-in


Du trenger ikke bestille time eller ha en avtale for å snakke med helsesykepleier eller andre i skolehelsetjenesten, og det er bare å møte opp (såkalt drop-in). Du trenger heller ikke tillatelse fra foreldrene dine for å prate med helsesykepleier på skolen.

Hva kan du snakke med helsesykepleier om?

Hos helsesykepleier kan du spørre og snakke om det du lurer på, og ofte hjelper det å prate med en trygg fagperson. Du kan få råd og veiledning om blant annet:

 • Kropp og helse
 • Pubertet
 • Kjærlighet
 • Legning
 • Kjønnsidentitet
 • Vennskap
 • Problemer med venner eller familie
 • Vanskelige tanker
 • Følelser
 • Bekymringer
 • Andre ting


Når kan du treffe helsesykepleier?

Helsesykepleier er til stede på skolen hver tirsdag. Du kan både som elev, forelder / foresatt, komme i kontakt med helsesykepleier via telefon / sms Gunn Åsland 91598567 / Siri Aa Larsen 48063732, - eller kontakt via lærer / sosiallærer.
Vi kan også gjøre avtaler andre ukedager i lokalene på helsestasjonen, Iveland kommunehus.

LEVE SAMMEN - Til barnas beste