To nye tilskuddsordninger

Kommunestyret vedtok den 8. februar retningslinjene til “Tilskuddsordning - Personer / familier i lavinntekt” samt “Driftstilskudd til lag og foreninger - kulturmidler”. Søknadsskjemaene er klare.

Tilskuddsordning - Personer / familier i lavinntekt:

Iveland kommune har innført to nye tilskuddsordninger - Klikk for stort bildeIveland kommune har innført to nye tilskuddsordninger Pixabay

Frivillige / lag / organisasjoner / foreninger som hører hjemme i Iveland kommune eller med nær tilknytning til Iveland kommune kan søke om disse midlene. Det kan gis støtte til alle mulige tiltak som etter en nærmere vurdering er med på å gjøre hverdagen enklere for personer og lavinntektsfamilier i Iveland kommune. Målgruppen er personer og familier som opplever økonomiske utfordringer i dagens samfunn.
Søknadene behandles administrativt, og vi har satt mandag 11. mars som søknadsfrist. Det kan komme en ny søknadsfrist noe senere, avhengig av antall søknader og beløp som blir bevilget ved første tildeling.
Det ble satt av kr. 100.000,- i budsjettet for 2024. 

Retningslinjer  (PDF, 264 kB)
Søknadsskjema 

Driftstilskudd til lag og foreninger - kulturmidler:

Det ble satt av kr. 50.000,- i budsjettet for 2024.
Søknadene behandles etter en helhetlig vurdering der følgende momenter vektlegges:

  1. Aktiviteter rettet mot barn og ungdom prioriteres
  2. Foreningens betydning i lokalmiljøet
  3. Antall medlemmer i foreningen
  4. Økonomi


Søknadene behandles av tjenesteutvalget, og vi har satt mandag 6. mai som søknadsfrist.

Retningslinjer (PDF, 113 kB)
Søknadsskjema

Andre tilskuddsordninger:

Iveland kommunes kulturstipend”  og “Fritidsbank” er to andre tilskuddsordninger vi har i kommunen.

Les mer om våre tilskuddsordninger

Kommunestyret har samtidig bestemt at fjorårets tilskuddsordning til frivilligheten med formål å skape flere arrangementer samt tilskuddsordningen til lederstøtte/motivasjon blant ledere i frivillige foreninger utgår.