Oppgradering og utvidelse av Ivelandshallen

Oppgradering og utvidelse av Ivelandshallen

Det planlegges et aktivitetssenter på Birketveit. En arbeidsgruppa er i gang, og en evt igangsettelse forutsetter finansiering og politisk godkjennelse.

Dato
29. april 2024
Tid
17:00 - 19:00
Sted
Åkle kulturarena

Det er kommet inn mange gode innspill. Prosjektgruppa vil legge fram det man har fått inn av behov og ønsker, og vil etter planen legge fram noen skisser til hvordan man tenker seg det nye aktivitetssenteret kan bli seende ut.

Alle med interesse for saken er velkomne til Åkle mandag 29. april kl. 17.00.

Vi ønsker alle innspill velkommen og kan fortsatt gjøre endringer. Prosjektet vil i etterkant av møtet bli drøftet med politikerne, slik at de kan være med på å forme prosjektet og sette noen 
økonomiske rammer.

Kontaktinformasjon; Egil Mølland, 908 75 626

Arrangør

Iveland kommune

Kontakt

Enhetsleder Egil Mølland, 908 75 626